Sublata causa tollitur effectus

Odstranění příčiny vede k odstranění příznaků

MVDr. Kateřina Pavlišová, Ph.D.

veterinární lékař, jednatel

Veterinární univerzitu v Brně jsem ukončila v roce 2001. Následně jsem na Klinice chorob psů a koček VFU Brno absolvovala doktorandské studium v oboru akutní a intenzivní péče o malá zvířata. Pracovala jsem 6 let jako internista na Veterinární klinice HKvet v Hradci Králové, 3 roky na pozici manažer vědecké komunikace ve společnosti Royal Canin a i nadále s nimi spolupracuji. Zúčastnila jsem se několika dlouhodobých stáží mj. půl roku v nemocnici pro malá zvířata na Purdue University v USA a 3 měsíce na jednotce intenzivní péče na Royal Veterinary College ve Velké Británii.

Jsem autorkou řady publikací v domácích i zahraničních odborných časopisech a jsem aktivním členem v EVECCS (European Veterinary Emergency and Critical Care Society). Pravidelně se účastním odborných konferencí. Vedle akutní medicíny a intenzivní péče se specializuji se zejména v oblasti interní medicíny a zajímám se o mininvazivní diagnostické a terapeutické postupy.

Ve volném čase se věnuji především rodině, sportu a cestování.

MVDr. et MVDr. Jana Šimková

veterinární lékař

Na Veterinární univerzitě v Brně jsem absolvovala obor veterinární hygiena a ekologie v roce 2001 a následně obor všeobecné veterinární lékařství v roce 2004. Po studiu jsem pracovala na veterinárních klinikách a ordinacích v Hradci Králové se zaměřením na všeobecnou medicínu malých zvířat (psů, koček, drobných savců a plazů) s terénní praxí u hospodářských zvířat. Průběžně se účastním vzdělávacích akcí v oboru, zajímám se zejména o stomatologii a chirurgii měkkých tkání. Ve svém volném čase se věnuji zejména rodině a pak sportu, amatérskému divadlu pro děti a ručním pracím.

Bc. Eva Langhamerová

veterinární sestra

Vystudovala jsem Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor speciální chovy. Studovala jsem reprodukční biotechnologie. Mám několikaleté zkušenosti s manipulací se psy a kočkami. Ráda se vzdělávám v oblasti výživy a výchovy zvířat. Mám osvědčení o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčivých přípravků. Ve svém volném čase se věnuji zvířatům a turistice.