preventivní medicína

Vakcinace, odčervení, čipování, vystavení petpasu, preventivní kastrace, stomatologické ošetření, výživové poradenství a prodej krmiv, cestovní medicína.

interní medicína

Komplexní diagnostika v oborech dermatologie, kardiologie, gastroenterologie, urologie, endokrinologie, reprodukční medicíny atd. spolu s následnou terapií.

Medicína koček

Veterinární klinika Veticum je místem přátelským ke kočkám. V čekárně je k dispozici prostor pro kočky uzpůsobený tak, aby nepřicházely příliš do kontaktu se psy. Při manipulaci s kočkami dodržujeme zásady minimalizace stresu a prostory hospitalizace splňují požadavky na pohodu koček. V oblasti kočičí medicíny se průběžně vzděláváme.

CHIRURGIE

Celé spektrum chirurgie měkkých tkání, ortopedická diagnostika a terapie, zákroky v inhalační anestezii s monitoringem životních funkcí.

DIAGNOSTICKé ZÁZEMÍ

Sonografické a rentgenologické vyšetření, EKG, parazitologické a cytologické vyšetření, analýza moči a močového sedimentu, ambulantní testy infekčních onemocnění a kočičích viróz, hematologické a biochemické vyšetření krve přímo v ordinaci.

HOSPITALIZACE A INTENZIVNÍ PÉČE

Stabilizace a monitoring kritických pacientů, kyslíková a infuzní terapie, pooperační péče a rekonvalescence, fyzioterapie hospitalizovaných pacientů.

Endoskopie

Endoskopická vyšetření flexibilními endoskopy např. bronchoskopie, gastroduodenoskopie, kolonoskopie a zavádění tracheálních stentů při kolapsu průdušnice ve spolupráci s dalším pracovištěm.

SERVIS PRO CHOVATELE

Stanovení optimálního termínu krytí – poševní cytologie a vyšetření hladin progesteronu na počkání, umělá inseminace, diagnostika březosti, asistence při porodu, císařský řez.

Objednat